Ring oss på 072 – 230 19 00

Pelletskvalitet spelar större roll än du tror!

Har du funderingar kring detta med pelletskvalitet? Vi hjälper dig att reda ut det viktigaste.

Titta på pelletsen! Är pelletsen mörk, så är den i regel gjord av torkad sågspån. Det blir mer aska och slagg av den jämfört med vit pellets som är tillverkad av torr kutterspån. Är pelletsen vit vet du också med säkerhet att den inte innehåller bark eller andra föroreningar. Risken att pelletsen innehåller limrester från t.ex. träindustrin kan du kontrollera med att se på kvävehalten i analysrapporten. T.ex. är <0.1% ett väldigt lågt värde. En analysrapport görs vid ett laboratorium och du kan få den från pelletsleverantören.

Sedan ska man titta på asksmälttemperaturen. Är den för låg så kommer man att råka ut för sintringar och slaggning i brännaren (askan smälter, börjar flyta och täpper igen förbränningens lufttillförsel). På testet mäter man upp till 1550 grader. Är asksmälttemperaturen under 1300 grader på en pellets, köp den inte då hur billig den än är. Den bör vara minst 1450 grader!

Nästa sak är askhalten. Kutterspånspellets ger 0,2-0,3 % aska och sågspånspellets 0,4-0,6 %. Vit pellets ger med andra ord hälften så mycket aska. Viktigt då man eldar i en konverterad oljepanna med minimalt askutrymme!

Volymvikten är också viktig. Den ska helst vara 680 kg/m3 eller högre. Ju hårdare en pellets är pressad, ju mer väger den per kubikmeter och desto mindre finfraktion blir det i pelletsförrådet till ingen nytta.

Energivärdet har egentligen inte så stor betydelse. På 100% torr råvara så kan det t.ex. vara 5,34 kw/kg. Med en fukthalt på ca 8% så blir resultatet ungefär 4,8 kw/kg. Det går inte få mer vid den fukthalten. Ska man ha 5,0 kw/kg , så måste fukthalten vara nedåt 4-5 %. Vilket inte är ekonomiskt försvarbart. Pelletsen skulle bli alltför dyr att tillverka vilket naturligtvis ger dig en onödigt dyr pellets.

Det viktiga är asksmälttemperatur, askhalt och volymvikt.

Energiinnehållet är vad det är, det går inte att trolla. Många tillverkare, för att inte säga de allra flesta trycker dessa värden på påsarna. Då anger man “större än” eller “mindre än” värden, för enkelhetens skull. Det finns variationer mellan olika fabriker i samma koncern, och kvaliteten på råvaran skiftar över året.

Köp som mest en pall pellets av en ny sort första gången och testa. Är den smulig när du häller den i förrådet? Har pelletsen någorlunda samma storlek? Blir det mer eller mindre slagg i brännaren efter en rimlig testperiod?

Slutligen måste hänsyn tas till hur väl din anläggning dvs brännare + panna + skorsten (draget) är injusterad. Om anläggningen fungerade hyfsat med din gamla pellets och nu sämre med den nya innebär inte detta att anläggningen varit feljusterad. En ny justering kan behövas om du byter pelletssort. Är det en väsentlig skillnad mellan din gamla och din nya pellets rekommenderar vi en injustering med hjälp av rökgasmätare.

Naturligtvis är brännare olika “känsliga” för dålig pellets. Vill du ha en brännare där slaggning är ett mindre problem och som är konstruerad för att hantera olika kvaliteter på pellets är Janfires NH-brännare den du ska välja.

Vi gör det ännu enklare:

Köp vit och hård pellets från en tillverkare som endast har torr kutterspån från närliggande träindustrier som råvara.